ReadyPlanet.com
dot dot
dot
จิวเวลรี่ กำไลข้อมือเงินแท้ 925 ประดับเพชรสวิส CZ ทรงไข่สีเขียวมรกตล้อมทรงกลมสีขาวใสicon  
ราคากำไล ราคาเครื่องประดับ ราคาเครื่องประดับเงินแท้ ราคาเครื่องประดับเพชร ราคาเครื่องประดับพลอย ราคาเครื่องประดับอัญมณี ราคาเครื่องประดับเพชรแท้ ราคาเครื่องประดับทอง ราคาเครื่องประดับทองเค ราคาเครื่องประดับพลอย ราคาเครื่องประดับเพชรพลอยกำไลเงินแท้ กำไลเงิน925 กำไลเงินผู้หญิง กำไลเงินเพชรCZ กำไลเพชรสังเคราะห์ กำไลทอง กำไลทองคำ กำไลเงินบริสุทธิ์ กำไลเพชรแท้ กำไลพลอยแท้ กำไลมรกต กำไลพลอยมรกต ราคา ซื้อ ขาย จำหน่าย ร้าน
ขายกำไลข้อมือเงิน ซื้อกำไลข้อมือเงิน ซื้อสร้อยข้อมือเงิน ขายสร้อยข้อมือเงิน ซื้อกำไลเงินแท้ ขายกำไลเงินแท้ ซื้อกำไลฝังเพชร ขายกำไลฝังเพชร ซื้อกำไลฝังพลอบ ขายกำไลฝังพลอย ซื้อกำไลมรกต ขายกำไลมรกต ซื้อกำไลผู้หญิง ขายกำไลผู้หญิง ซื้อกำไลเพชร ขายกำไลเพชร ราคากำไล ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเพชร ราคาเครื่องประดับเพชร ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเครื่องประดับ เครื่องประดับราคาถูก กำไลเพชรราคาถูก กำไลพลอยราคาถูก กำไลเงินราคาถูก กำไลผู้หญิงราคาถูก
ซื้อกำไลเพชร ขายกำไลเพชร ซื้อกำไลเงินแท้ ขายกำไลเงินแท้ ซื้อกำไลข้อมือเงิน ขายกำไลข้อมือเงิน ซื้อกำไล ขายกำไล ซื้อกำไลเจ้าสาว ขายกำไลเจ้าสาว ซื้อกำไลเพชร ขายกำไลเพชร ซื้อกำไลออกงาน ขายกำไลออกงาน ซื้อกำไลพลอย ขายกำไลพลอย ซื้อกำไลมรกต ขายกำไลมรกต ซื้อกำไลเพชร ขายกำไลเพชร ซื้อกำไลเงินแท้ ขายกำไลเงินแท้ ซื้อกำไลข้อมือเงิน ขายกำไลข้อมือเงิน ซื้อกำไล ขายกำไล ซื้อกำไลเจ้าสาว ขายกำไลเจ้าสาว ซื้อกำไลเพชร ขายกำไลเพชร ซื้อกำไลออกงาน ขายกำไลออกงาน ซื้อกำไลพลอย ขายกำไลพลอย ซื้อกำไลมรกต ขายกำไลมรกต
กำไลเงินแท้ กำไลพลอยแท้ กำไลเพชรแท้ กำไลเพชร กำไลเงิน925 กำไลเงินแท้925 ซื้อ ขาย จำหน่าย ราคาซื้อกำไลพลอยสีเขียว ขายกำไลพลอยสีเขียว ซื้อกำไลผู้หญิง ขายกำไลผู้หญิง ซื้อเครื่องประดับออกงาน ขายเครื่องประดับออกงาน ซื้อเครื่องประดับไปงาน ขายเครื่องประดับไปงาน ซื้อเครื่องประดับเจ้าสาว ขายเครื่องประดับเจ้าสาว ซื้อเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ ขายเพชร
ราคากำไล ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเพชร ราคาเครื่องประดับเพชร ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเครื่องประดับ เครื่องประดับราคาถูก กำไลเพชรราคาถูก กำไลพลอยราคาถูก กำไลเงินราคาถูก กำไลผู้หญิงราคาถูก กำไลมรกต กำไลทับทิม กำไลไพลิน กำไลออกงานราคากำไล ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเพชร ราคาเครื่องประดับเพชร ราคาเครื่องประดับ ราคาจิวเวลรี่ ราคาเครื่องประดับ เครื่องประดับราคาถูก กำไลเพชรราคาถูก กำไลพลอยราคาถูก กำไลเงินราคาถูก กำไลผู้หญิงราคาถูก กำไลมรกต กำไลทับทิม กำไลไพลิน กำไลออกงาน
รหัสสินค้า : B-SV9168GNW
ยี่ห้อ : กำไลข้อมือเงินแท้ 925 กำไลข้อมือเพชร CZ
รุ่น : กำไลข้อมือแฟชั่น,กำไลข้อมือพลอยไพลินล้อมเพชร,กำไลข้อมือเพชรสวิส,กำไลข้อมือ
ราคาปกติ :  8,999.00 บาท      
ราคาพิเศษ :  2,999.00บาท
เว็บไซต์หลัก : http://www.Adamas-Shop.com
รายละเอียดเบื้องต้น :
กำไลข้อมือเพชรสวิสCZสีเขียวมรกตล้อมขาวใสสำหรับ:ผู้หญิง

ขนาดสำหรับข้อมือกว้างไม่เกิน 5.8 เซนติเมตร และ หนาไม่เกิน 5.4 เซนติเมตร
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 สินค้าชิ้นนี้เป็นงาน Fine Jewelry ชั้นสูง ซึ่งใช้วิธีการฝังแบบ Micro Setting ซึ่งมีความปราณีตในการผลิตสูง 

ข้อมูลสินค้า :-


ชนิด : กำไลข้อมือ,กำไลข้อมือผู้หญิง,กำไลข้อมือออกงานกลางคืน, เครื่องประดับออกงาน, กำไลข้อมือมรกต,กำไลข้อมือเจ้าสาว

ประเภทกำไลข้อมือเพชรสวิสCZ : กำไลข้อมือแฟชั่น กำไลข้อมือออกงาน กำไลข้อมือเพชรสวิสCZ

ตัวเรือนกำไลข้อมือออกงานเพชรสวิสCZ : เงินบริสุทธิ์แท้ 925 ( Solid Stering Silver 925) เงิน 925 คือ เงินบริสุทธิ์ค่าสูงสุดที่ใช้ในการผลิตจิวเวลรี่

อัญมณี : เพชรสวิส(CZ)ทรงไข่สีเขียวมรกตและทรงกลมสีขาวใส

การฝังกำไลข้อมือออกงานเพชรสวิสCZ : แบบเตย (Prong) และ Micro etting ฝังด้วยกล้องไมโครสโคป) ซึ่งให้ความปราณีตสูง 

ขนาดกำไลข้อมือออกงานเพชรสวิสCZ :
สำหรับผู้มีข้อมือกว้างไม่เกิน 5.8 เซนติเมตร
หน้ากำไลเงินแท้925เพชรสวิส ขนาด กว้าง 6.3 x สูง 1.4 เซนติเมตร

แหล่งที่มา : นำเข้าสร้อยข้อมือเพชรสวิสCZจากต่างประเทศ (Import)

เครื่องประดับชิ้นนี้ปลอดจาก *****สารนิกเกิล (Nickel) ซึ่งปลอดภัยต่อผิวผู้สวมใส่ และ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และ ไม่ก่อความระคายเคืองต่อผิวพรรณ

****CZ (Cubic Zirconiaหรือ ที่คนไทยเรียกว่า เพชรสวิส ถือเป็นอัญมณีสังเคราะห์ที่เหมือนเพชรแท้มากที่สุด ซึ่งไม่ว่าคนทั่วไป หรือ แม้แต่นักอัญมณีศาสตร์ก็ยังยากที่บอกถึงความแตกต่าง แต่สามารถแยกความแตกต่างได้ด้วยการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบในห้องแล็ป หรือ การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบธาตุองค์ประกอบ หรือ เครื่องตรวจเพชรเท่านั้น


***
เงินบริสุทธิแท้ 925 หรือ Solid Sterling Silverคือ มีเนื้อเงินบริสุทธิ 92.5% ซึ่งถือเป็นค่าของเงินบริสุทธิสูงสุดตามมาตราฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และ ถือว่าเป็นค่าความบริสุทธิสูงสุดที่ใช้ในการทำเครื่องประดับที่มีการฝังอัญมณี เนื่องเงินบริสุทธิ 100% นั้นไม่สามารถใช้ในการฝังอัญมณีได้ เพราะมีความอ่อนเกินไป ทำให้ไม่คงทนต่อการเกาะอัญมณีนั่นเอง


**ไมโคร หรือ Micro Setting คือ วิธีการฝังอัญมณีด้วยการใช้กล้องไมโครสโคปกำลังขยายสูงช่วยในการฝัง ใช้เฉพาะกับการฝังอัญมณีที่มีขนาดเล็ก ๆ และมีหลาย ๆ เม็ด เพื่อเน้นงานฝีมือในการเรียงเม็ดอัญมณีที่ฝังลงไปยังตัวเรือนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ สวยงามมากเป็นพิเศษ และการฝังชนิดนี้ถือเป็นการฝังที่ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ของช่างสูงมาก

*****สารนิกเกิล (Nickel) คือ โลหะสีขาวชนิดหนึ่ง นิยมนำมาใช้ผสมอยู่ในโลหะ เพื่อเพิ่มความแข็ง เมื่อผสมแล้วจะทำให้วัตถุโลหะชิ้นนั้นมีลักษณะมันวาว จึงมักมีผู้ผลิตเครื่องประดับนำมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีคนเรามักใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย สารนิกเกิลดังกล่าวนี้สามารถทำให้ผู้สวมใส่เกิดผดผื่น และ ระคายเคืองได้ นอกจากนี้อาจทำให้ผู้สัมผัสถึงกับแพ้อย่างรุ่นแรงได้อีกด้วย อาจเป็นผื่น แผลเปื่อย เพราะนิกเกิลละลายได้ใน พลาสม่าในเลือด และ เหงื่อด้วยเช่นกัน และสารนิกเกิลที่ละลายยังสามารถซึมผ่านผิวหนังได้อีกด้วยจึงนับว่าเป็นสารที่อันตรายมากทีเดียว


จำนวน      เส้น / Piece


dot

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
+รวมนาฬิกาข้อมือประดับอัญมณี+ ++All Jewelry Watches++
+++เครื่องประดับทั้งหมด+++ ++All kinds of Jewelry++
+++กระเป๋าประดับอัญมณี+++ +Purses,Clutches,HandBags+
+++ปากกาประดับอัญมณี ( Jewelry Pens ) ++
+++++สินค้าอื่น ๆ และ สินค้าฝากขาย+++++


Facebook, เฟสบุ๊ค, เฟสบุค, ร้านค้าในเฟสบุ๊ค, ร้านเครื่องประดับในเฟสบุ๊ค, FB, Like Facebook, ไลค์เฟสบุ๊ค,ไลค์เฟสบุค, เพิ่มไลท์เฟสบุ๊ค, ปั๊มไลท์เฟสบุ๊ค, กด Like, Like Facebook,
paysbuy
Tracking ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ตรวจสอบสถานะสินค้า
Track&Trace Worldwide Shipping
ของแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม ของก็อบ ของแท้ แบรนด์เนม ฺแบรนด์ แบรนด์เนมส์ แบรนด์แท้ ก็อบแบรนด์ กระเป๋า นาฬิกา ก็อบปี้ หมือนแท้ 1:1 ไฮโซ มือหนึ่ง มือสอง ราคาถูก
ซื้อ ขาย เคสมือถือ ของใช้ไฮเทค เสื้อผ้าแฟชั่น กล้องวงจรปิด วิคผม ผงเคราติน เพิ่มผม เคสไอโฟน มือถือ ของแต่งบ้าน ของแปลก สินค้าแปลก สินค้าจากต่างประเทศ ราคาถูก
ศูนย์ซ่อมเครื่องประดับอัญมณี


Copyright © 2010-2011 All Rights Reserved.

http://www.Adamas-Shop.Com ( Retail & Wholesale Fine Jewelry, Fashion Jewelry and Costume Jewelry )
อดามัส-ช็อปดอทคอม ( จำหน่ายปลีก-ส่ง จิวเวลรี่ชั้นสูง-เครื่องประดับแฟชั่น-คอสตูมจิวเวลลี่ )br /> Address :  Thalang, Phuket, Thailand
Tel./Fax.:  -      Line ID : Adamas-Shop
Email : Adamas-Shop@hotmail.com
Website : http://www.Adamas-Shop.com

 

Facebook : http://www.Facebook.com/Adamas.Shop
 

TERMS OF PURCHASE : - ● Goods sold are not returnable/refundable/ exchangeable in all cases. If you purchased our products that means you are agreeing to all above of these conditions. เงื่อนไขการสั่งซื้อ :- ● หากซื้อสินค้าแล้วนั้น ไม่สามารถขอคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ในทุกกรณี หากท่านซื้อสินค้าของเราถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดนี้แล้ว